BE PART OF THE DCL FAMILY

We are constantly looking for motivated and passionate people interested in land-based, sea-based and/or offshore opportunities.

Scammer Alert!
Scammer Alert! Beware of Fraudulent Emails Using the name of Manpower Resources of Asia, Inc.

Protect yourself from scammers!

MANPOWER RESOURCES OF ASIA, INC. (MRA) recently received information about the circulation of emails using our company name and the name of our company President.  The said email likewise solicits the payment of money in the form of a training/seminar fee. PLEASE BE INFORMED THAT THESE EMAILS ARE NOT LEGITIMATE.

The Management of Manpower Resources of Asia, Inc. wants to clarify that:

  1. We NEVER sent such an email; 
  2. We DO NOT CHARGE any training/seminar fee or any other similar fee; 
  3. We are COMMITTED TO ETHICAL AND FAIR PRACTICES, and we prioritize the welfare of our applicants. 

If you receive an email requesting payment or asking for any personal information, please DO NOT RESPOND. Be vigilant, and report to us immediately if you receive any suspicious or questionable email containing the name of our company. Your safety and security are of utmost importance to us.

The MRA and its President do not have an official GCash account for overseas employment transactions.

Please be reminded of our Official Contact Information:

Our company will only contact you through the official communication channels listed above. If you receive a message from any other channel, it is not from us.

Thank you!

BABALA! MAG-INGAT SA MGA MAPANLOKONG EMAIL NA GUMAGAMIT NG PANGALAN NG MANPOWER RESOURCES OF ASIA, INC.

Kamakailan, ang MANPOWER RESOURCES OF ASIA, INC. (MRA) ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa pagpapaikot ng malisyosong email na gumagamit ng pangalan ng aming butihing kumpanya at ng aming butihing Presidente. Ang mga email na ito ay naniningil ng pera bilang kabayaran para sa mga seminar o training.

KAYO PO AY PINAPAYUHAN NA ANG MGA EMAIL NA ITO AY HINDI LEHITIMO O TOTOO.

Kinaklaro po ng Manpower Resources of Asia, Inc. ang mga sumusunod:

  1. Ang Manpower Resources of Asia, Inc., o ang Presidente nito, AY HINDI NAGPADALA, O NAGPAPADALA, ng mga naturang email;
  2. HINDI NANININGIL ang Manpower Resources of Asia, Inc. ng kahit anong kabayaran para sa training o seminar;
  3. Ang Manpower Resources of Asia, Inc. ay umaalinsunod sa mga gawain at prinsipyong etikal at makatarungan, at pinapahalagahan nito ang kapakanan ng aming mga aplikante.

Kung makakatanggap kayo, o nakatanggap kayo, ng kahit anong komunikasyon, lalo na sa pamamagitan ng text, tawag, email, na nanghihingi ng inyong personal na impormasyon at humihingi ng kabayaran, MAAARI PONG TANGGIHAN AT HUWAG PANSININ ANG MGA ITO.

Ang MRA o ang Pangulo nito ay WALANG OPISYAL NA GCASH ACCOUNT na ginagamit para sa anumang mga transaksyon na may kaugnayan sa overseas employment.

Tandaan ang aming Official Contact Information ay ang mga sumusunod:

Manatili po tayong maingat, mapagmatyag, at mapagbantay sa mga ganitong uri ng panloloko. Maaari po kayong sumangguni at mag-report sa amin kung makakatanggap po kayo ng kahit anong kahina-hinala o kaduda-dudang mga email o text na naglalaman ng pangalan ng aming kumpanya, o kahit sinong mga tao nito. Ang inyong kaligtasan at kapakanan ay higit naming pinahahalagahan.

Maraming Salamat po!

SEND YOUR APPLICATION
NOW.

CONTACT US!